องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 20 ก.ค. 2558 ]115
42 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 20 ก.ค. 2558 ]107
43 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 ก.ค. 2558 ]116
44 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]115
45 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]118
46 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 20 ก.ค. 2558 ]116
47 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 20 ก.ค. 2558 ]114
48 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 20 ก.ค. 2558 ]117
49 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]115
50 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา34 [ 20 ก.ค. 2558 ]120
51 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]114
52 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 20 ก.ค. 2558 ]119
53 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]117
54 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]116
55 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]120
56 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]116
57 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]123
58 การแจ้งถมดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]109
59 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]120
60 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 20 ก.ค. 2558 ]118
 
|1|2หน้า 3|4