องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
คู่มือประชาชน


การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขอรับบำเหน็จพิเศษลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ