องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]108
162 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]105
163 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]112
164 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]108
165 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ (9 สัญญา) [ 3 เม.ย. 2560 ]110
166 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]105
167 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]112
168 เอกสารสอบเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]113
169 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]99
170 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]104
171 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]110
172 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]108
173 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]105
174 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 9 มี.ค. 2560 ]97
175 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2560 ]104
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 9 มี.ค. 2560 ]169
177 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 9 มี.ค. 2560 ]102
178 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2560 ]114
179 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2560 ]153
180 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2560 ]105
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13