องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 25 มี.ค. 2567 ]25
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ม.ค. 2567 ]53
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]41
5 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]26
6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 15 ธ.ค. 2566 ]45
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]62
8 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]50
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]71
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]42
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2566 ]70
12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๖ [ 19 ก.ค. 2566 ]47
13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ [ 19 ก.ค. 2566 ]59
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2566 ]50
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]73
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]91
17 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ก.พ. 2566 ]82
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ม.ค. 2566 ]81
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังปะปาบ้านศรีสำราญม.7 [ 24 พ.ย. 2565 ]76
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม ม.12 [ 24 พ.ย. 2565 ]68
21 ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น [ 24 พ.ย. 2565 ]88
22 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 26 เม.ย. 2565 ]179
23 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 11 [ 22 เม.ย. 2565 ]180
24 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 [ 22 เม.ย. 2565 ]164
25 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 22 เม.ย. 2565 ]161
26 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระหนวนหมู่ที่ 4 [ 22 เม.ย. 2565 ]161
27 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซันชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 22 เม.ย. 2565 ]129
28 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซันชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 22 เม.ย. 2565 ]141
29 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นลำห้วยซันชำรุดเสียหาย บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 จำนวน 7 จุด [ 22 เม.ย. 2565 ]138
30 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]133
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565(เดือนมกราคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]140
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]151
33 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 30 มี.ค. 2565 ]135
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]121
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 3 ธ.ค. 2564 ]141
36 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่2/2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]121
37 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]122
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]122
39 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผักตบ หมู่ที่5 [ 20 ส.ค. 2564 ]176
40 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]119
41 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีบ้านหนองขาม หมู่ 2 [ 29 มิ.ย. 2564 ]114
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 17 มิ.ย. 2564 ]115
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ค. 2564 ]110
44 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 [ 26 เม.ย. 2564 ]110
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]111
46 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมุ่3 [ 8 เม.ย. 2564 ]167
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]112
48 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 [ 8 เม.ย. 2564 ]112
49 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 [ 8 เม.ย. 2564 ]113
50 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 [ 8 เม.ย. 2564 ]111
51 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 [ 8 เม.ย. 2564 ]116
52 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [ 8 เม.ย. 2564 ]124
53 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 [ 8 เม.ย. 2564 ]116
54 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]122
55 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [ 8 เม.ย. 2564 ]159
56 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเผยแพร่ราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 คุ้ม1ไปคุ้ม15 [ 8 เม.ย. 2564 ]114
57 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 [ 8 เม.ย. 2564 ]112
58 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]110
59 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่9 [ 16 มี.ค. 2564 ]112
60 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่7 [ 16 มี.ค. 2564 ]164
61 เปิดเผยราคากลางตามประกาศปปช.โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ม.8 [ 16 มี.ค. 2564 ]106
62 เปิดเผยราคากลางตามประกาศปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8 [ 16 มี.ค. 2564 ]104
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-biddingX [ 4 มี.ค. 2564 ]109
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 ม.ค. 2564 ]101
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 กองการศึกษา ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]101
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบ e-GPเดือน ตุลาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]109
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบ e-GPเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]107
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบ e-GPเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]110
69 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]108
70 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 26 พ.ย. 2563 ]106
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 4 พ.ย. 2563 ]164
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 4 พ.ย. 2563 ]140
73 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]109
74 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้าตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]108
75 ประกาศขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อเปิดเผยราคากลางของปปช.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 23 ก.ค. 2563 ]111
76 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]108
77 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์ [ 27 เม.ย. 2563 ]138
78 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ [ 23 เม.ย. 2563 ]187
79 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 22 เม.ย. 2563 ]152
80 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]138
81 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 20 เม.ย. 2563 ]145
82 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 20 เม.ย. 2563 ]116
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]105
84 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 16 มี.ค. 2563 ]114
85 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2563 ]109
86 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 25 ก.พ. 2563 ]104
87 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 25 ก.พ. 2563 ]106
88 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 25 ก.พ. 2563 ]120
89 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2563 ]113
90 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 25 ก.พ. 2563 ]106
91 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 [ 25 ก.พ. 2563 ]114
92 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2563 ]111
93 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [ 25 ก.พ. 2563 ]122
94 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 25 ก.พ. 2563 ]113
95 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]119
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ [ 14 พ.ย. 2562 ]153
97 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 [ 27 พ.ค. 2562 ]113
98 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 27 พ.ค. 2562 ]113
99 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 27 พ.ค. 2562 ]121
100 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2562 ]122
101 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 [ 27 พ.ค. 2562 ]118
102 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [ 27 พ.ค. 2562 ]115
103 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 27 พ.ค. 2562 ]107
104 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 27 พ.ค. 2562 ]114
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2562 ]105
106 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 20 ธ.ค. 2561 ]131
107 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ 2 [ 20 ธ.ค. 2561 ]141
108 เปิดเผยราคากลางอาหารเสริม นมโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]147
109 แผนการจัดหาพัสดุกองช่างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]135
110 แผนการจัดหาพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]129
111 แผนการจัดหาพัสดุกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]117
112 แผนการจัดหาพัสดุกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]112
113 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของ ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ [ 8 ต.ค. 2561 ]119
114 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๒ [ 17 ก.ย. 2561 ]160
115 เปิดเผยราคากลางตามประกาศ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 [ 17 ก.ย. 2561 ]105
116 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 [ 12 ก.ย. 2561 ]110
117 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ทบ้านโนนทัน หมู่ 8 [ 12 ก.ย. 2561 ]120
118 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ท บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 12 ก.ย. 2561 ]114
119 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ท บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 12 ก.ย. 2561 ]118
120 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของ ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 [ 7 ก.ย. 2561 ]119
121 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 [ 7 ก.ย. 2561 ]102
122 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 7 ก.ย. 2561 ]115
123 เปิดเผยราคากลางตามประกาศของปปช.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ 11 [ 4 ก.ย. 2561 ]113
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ีที่ 2ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 31 ก.ค. 2561 ]147
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็กหมู่ีที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 16 ก.ค. 2561 ]155
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding) [ 2 ก.ค. 2561 ]115
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2561 ]116
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเมฺ็ก หมู่ 3 [ 21 มิ.ย. 2561 ]191
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขาม หมู่ 2 ไป บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 21 มิ.ย. 2561 ]119
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 15 พ.ค. 2561 ]116
131 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 19 มี.ค. 2561 ]111
132 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองผักตบหมู่ที่ 5 [ 19 มี.ค. 2561 ]110
133 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]108
134 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองขามหมู่ 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]111
135 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]110
136 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]113
137 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]118
138 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 12 มี.ค. 2561 ]161
139 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ [ 30 ต.ค. 2560 ]110
140 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 [ 22 ส.ค. 2560 ]107
141 ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 22 ส.ค. 2560 ]163
142 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]106
143 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 16 ส.ค. 2560 ]159
144 ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]107
145 ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ [ 16 ส.ค. 2560 ]110
146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ [ 15 ส.ค. 2560 ]111
147 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
148 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]105
149 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]105
150 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]111
151 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
152 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
153 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
154 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
155 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]108
156 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
157 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]108
158 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]109
159 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
160 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. [ 9 มิ.ย. 2560 ]105
161 เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]112
162 เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]108
163 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]113
164 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]111
165 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]117
166 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]113
167 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ (9 สัญญา) [ 3 เม.ย. 2560 ]115
168 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]109
169 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]117
170 เอกสารสอบเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]118
171 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]106
172 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]109
173 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]115
174 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]114
175 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]110
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 9 มี.ค. 2560 ]102
177 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2560 ]113
178 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 9 มี.ค. 2560 ]176
179 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 9 มี.ค. 2560 ]108
180 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2560 ]120
181 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2560 ]160
182 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2560 ]111
183 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2560 ]114
184 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 [ 9 มี.ค. 2560 ]108
185 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]150
186 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]117
187 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]110
188 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 [ 13 พ.ค. 2559 ]151
189 เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]118
190 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 พ.ค. 2559 ]124
191 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]111
192 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน(ราคากลาง) [ 25 มี.ค. 2559 ]117
193 ราคางกลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2559 ]112
194 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ [ 3 ธ.ค. 2558 ]109
195 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 [ 3 ธ.ค. 2558 ]111
196 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 [ 3 ธ.ค. 2558 ]111
197 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 [ 3 ธ.ค. 2558 ]114
198 ประกาศ จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 2 ธ.ค. 2558 ]151
199 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ [ 23 พ.ย. 2558 ]184
200 ประกาศ จัดจ้างเหมาเวทีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พรรษา ๕ ธันวามหาราช [ 23 พ.ย. 2558 ]127
201 ประกาศจัดซื้อวัสดุในวันเปิด/ปิดพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ [ 17 พ.ย. 2558 ]155
202 ประกาศจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง [ 17 พ.ย. 2558 ]195
203 ประกาศ จัดซื้อค่าน้ำดื่ม-น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ [ 17 พ.ย. 2558 ]192
204 ประกาศซ่อมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ [ 16 พ.ย. 2558 ]113
205 ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์ [ 16 พ.ย. 2558 ]115
206 ราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ครั้งที่ 2) [ 19 ส.ค. 2558 ]110
207 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ก.ค. 2558 ]114
208 ราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามประกาศฉบับลงันที่ 23 กรกฎาคม 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]110
209 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์ [ 8 พ.ค. 2558 ]257
210 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2558 ]116
211 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างรถบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2558 ]113
212 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2558 ]106
213 ราคากลางประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2558 ]126
214 ราคากลางประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างรถบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2558 ]116
215 ราคากลางประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบบาดดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2558 ]123
216 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอถังประปาเหล็กทรงรูปกอล์ฟ บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 24 ก.พ. 2558 ]122
217 ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2557 ]124
218 ประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2557 ]135
219 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง [ 24 ต.ค. 2557 ]107
220 ราคากลางประมูลจัดซื้้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2557 ]109
221 ราคากลางประมูลจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81-100(สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลัง [ 24 ต.ค. 2557 ]111
222 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่1) [ 26 ส.ค. 2557 ]99
223 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่2) [ 26 ส.ค. 2557 ]99
224 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่3) [ 26 ส.ค. 2557 ]106
225 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่4) [ 26 ส.ค. 2557 ]104
226 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 [ 19 พ.ย. 2556 ]101
227 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 19 พ.ย. 2556 ]117
228 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 19 พ.ย. 2556 ]102
229 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนหองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 19 พ.ย. 2556 ]100
230 โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 19 พ.ย. 2556 ]103
231 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 19 พ.ย. 2556 ]99
232 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 [ 19 พ.ย. 2556 ]101
233 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 19 พ.ย. 2556 ]105
234 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [ 19 พ.ย. 2556 ]104
235 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ย. 2556 ]103
236 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมูที่ 12 [ 19 พ.ย. 2556 ]98
237 สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ย. 2556 ]102
238 โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเนอกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบประมูลซื้อด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) [ 23 ส.ค. 2556 ]104
239 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2556 ]110
240 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2556 ]107
241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2556 ]103
242 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2556 ]111
243 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2556 ]115
244 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2556 ]117
245 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 24 ก.ค. 2556 ]112
246 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ค. 2556 ]120
247 โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 [ 24 ก.ค. 2556 ]115
248 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 24 ก.ค. 2556 ]162
249 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ค. 2556 ]116
250 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ชุด [ 4 ก.ค. 2556 ]112
251 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 4 ก.ค. 2556 ]118
252 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 1 โครงการ [ 4 ก.ค. 2556 ]115
253 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นเด็ก อุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 4 ก.ค. 2556 ]127
254 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตรเครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ดีเซล) [ 4 ก.ค. 2556 ]119
255 สอบราคาซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]114
256 สองราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]116