องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ผุ้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา  ในราคาชุดละ  1,500  บาท  ผ่านทางระบบจักซื้อจัดจ้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ในระหว่างวันที่  2-9  กรกฎาคม  2561    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ