องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ