องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ  1,000  บาท    ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และชำระเงินทางธนาคาร  ในระหว่างวันที่  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๖๑  ถึง  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิสื(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ