องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 22 ส.ค. 2560 ]162
142 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]106
143 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 16 ส.ค. 2560 ]159
144 ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]107
145 ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ [ 16 ส.ค. 2560 ]110
146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ [ 15 ส.ค. 2560 ]111
147 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
148 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]105
149 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]105
150 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]111
151 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
152 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
153 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
154 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
155 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]108
156 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]110
157 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]108
158 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]109
159 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]114
160 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. [ 9 มิ.ย. 2560 ]104
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13