องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่1) [ 26 ส.ค. 2557 ]94
222 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่2) [ 26 ส.ค. 2557 ]95
223 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่3) [ 26 ส.ค. 2557 ]103
224 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 (ชุดที่4) [ 26 ส.ค. 2557 ]99
225 ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 [ 19 พ.ย. 2556 ]97
226 ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 19 พ.ย. 2556 ]112
227 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 19 พ.ย. 2556 ]95
228 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนหองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 19 พ.ย. 2556 ]96
229 โครงการลงหินคลุกถนน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 19 พ.ย. 2556 ]96
230 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 19 พ.ย. 2556 ]95
231 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 [ 19 พ.ย. 2556 ]99
232 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 19 พ.ย. 2556 ]98
233 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [ 19 พ.ย. 2556 ]99
234 โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 19 พ.ย. 2556 ]95
235 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมูที่ 12 [ 19 พ.ย. 2556 ]92
236 สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ย. 2556 ]98
237 โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเนอกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบประมูลซื้อด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) [ 23 ส.ค. 2556 ]99
238 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2556 ]107
239 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 24 ก.ค. 2556 ]103
240 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 24 ก.ค. 2556 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13