องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
015 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2560 ]109
182 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2560 ]110
183 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 [ 9 มี.ค. 2560 ]108
184 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]149
185 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]114
186 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]108
187 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 [ 13 พ.ค. 2559 ]150
188 เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]117
189 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 พ.ค. 2559 ]121
190 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]109
191 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านโนนทัน(ราคากลาง) [ 25 มี.ค. 2559 ]115
192 ราคางกลาง ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 11 ก.พ. 2559 ]111
193 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 10 โครงการ [ 3 ธ.ค. 2558 ]108
194 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 [ 3 ธ.ค. 2558 ]110
195 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 [ 3 ธ.ค. 2558 ]111
196 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 7/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 [ 3 ธ.ค. 2558 ]111
197 ประกาศ จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 2 ธ.ค. 2558 ]147
198 ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ [ 23 พ.ย. 2558 ]183
199 ประกาศ จัดจ้างเหมาเวทีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๘พรรษา ๕ ธันวามหาราช [ 23 พ.ย. 2558 ]124
200 ประกาศจัดซื้อวัสดุในวันเปิด/ปิดพิธีโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนสมบูรณ์ [ 17 พ.ย. 2558 ]154
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13