องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]173
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ่้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ต.ค. 2560 ]165
63 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงประปาพร้อมติดตั้งประปา หมุ่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 22 ส.ค. 2560 ]160
64 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ [ 16 ส.ค. 2560 ]121
65 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]119
66 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]135
67 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]127
68 ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]134
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]127
70 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 [ 9 มี.ค. 2560 ]131
71 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา [ 22 ก.พ. 2560 ]141
72 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านหนองผักตบ ม.5 โดยวิธีตกลงราคา [ 22 ก.พ. 2560 ]181
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]142
74 ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์(ผด.2)2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]187
75 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]123
76 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [ 14 พ.ย. 2559 ]133
77 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]129
78 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 [ 13 พ.ค. 2559 ]135
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2558 ]133
80 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2558 [ 3 ธ.ค. 2558 ]132
 
|1|2|3หน้า 4|5|6