องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่องค์ทการบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  นั้น

       เนื่องจากบันทึกกองช่างฉบับที่ ขก ๗๓๒๐๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ     เอกสารประกอบ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ