องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ส.ค. 2558    รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ปลัด อบต.ระดับ๘) 2363
  20 ก.ค. 2558    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 2374
  20 ก.ค. 2558    การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง 2350
  24 ก.พ. 2558    แจ้งเตือนให้ระวังวาตภัย (พายุฤดูร้อน) 2376
  3 พ.ย. 2557    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2558 2363
  30 ต.ค. 2557    ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2558 2372
  29 ส.ค. 2557    ข้อมูลหมู่บ้าน กองทุน กลุ่มอาชีพ 2381
  4 มี.ค. 2557    ประกาศเรื่องผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบนักวิชาการพัสดุ 2200
  4 มี.ค. 2557    ประกาศเรื่องผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบนักวิชาการพัสดุ 2350
  29 ม.ค. 2557    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มตั้นจาก ระดับ3 2384
  25 พ.ย. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษีประจำปี 2557 2378
  23 ส.ค. 2556    โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 2366
  30 ก.ค. 2556    ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2373
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 2366
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 2369
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 2377
  24 ก.ค. 2556    โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 2418
  4 ก.ค. 2556    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุว่าง 2425
  4 ก.ค. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2556 2359
  4 ก.ค. 2556    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2555 2389


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ]