องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  เรื่อง  ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี  ดังนี้  1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  2.ภาษีป้าย  3.ภาษีบำรุงท้องที่    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ