องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560

    รายละเอียดข่าว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคา  ชุดละ  500  บาท 


    เอกสารประกอบ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ