องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]99
162 เอกสารสอบเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]99
163 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]87
164 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]91
165 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]97
166 เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]95
167 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]93
168 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 9 มี.ค. 2560 ]84
169 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2560 ]92
170 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 [ 9 มี.ค. 2560 ]155
171 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 [ 9 มี.ค. 2560 ]90
172 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2560 ]102
173 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2560 ]142
174 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 9 มี.ค. 2560 ]93
175 ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2560 ]93
176 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2,12 ไป หมู่ที่ 10,11 [ 9 มี.ค. 2560 ]91
177 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]134
178 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 [ 9 มี.ค. 2560 ]95
179 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2559 ]93
180 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2 [ 13 พ.ค. 2559 ]134
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13