องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]90
142 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]93
143 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]98
144 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]92
145 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]93
146 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]95
147 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]90
148 ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]92
149 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]88
150 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]91
151 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]93
152 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. [ 9 มิ.ย. 2560 ]87
153 เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]94
154 เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]90
155 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]95
156 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]92
157 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]98
158 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ลว. 9 มิ.ย. 2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]93
159 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ (9 สัญญา) [ 3 เม.ย. 2560 ]97
160 เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]93
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13