องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองขาม หมู่ 2 ไป บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 21 มิ.ย. 2561 ]97
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 15 พ.ค. 2561 ]95
123 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 [ 19 มี.ค. 2561 ]93
124 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายบ้านหนองผักตบหมู่ที่ 5 [ 19 มี.ค. 2561 ]92
125 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]87
126 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองขามหมู่ 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]92
127 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]90
128 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]95
129 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 15 มี.ค. 2561 ]100
130 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 [ 12 มี.ค. 2561 ]139
131 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ [ 30 ต.ค. 2560 ]94
132 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 [ 22 ส.ค. 2560 ]90
133 ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 [ 22 ส.ค. 2560 ]142
134 ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]89
135 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 16 ส.ค. 2560 ]138
136 ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]91
137 ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ [ 16 ส.ค. 2560 ]93
138 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ [ 15 ส.ค. 2560 ]92
139 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]91
140 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]89
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13