องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2303
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2301
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2289
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2294
  9 มิ.ย. 2560    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 2294
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคาเลขที่ 10/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2291
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2303
  9 มิ.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2308
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2292
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2300
  9 มิ.ย. 2560    ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ลว. 9 มิ.ย. 2560 2308
  3 เม.ย. 2560    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 9 โครงการ (9 สัญญา) 2279
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 2294
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2271
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2289
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2295
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2299
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2293
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน2560 2288
  3 เม.ย. 2560    เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 2282


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]