องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 221 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2263
  15 มี.ค. 2561    ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2314
  12 มี.ค. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 2295
  30 ต.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2293
  22 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 20/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 2293
  22 ส.ค. 2560    ราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมืเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 2306
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศฯลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2295
  16 ส.ค. 2560    สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2302
  16 ส.ค. 2560    ราคากลางรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 2264
  16 ส.ค. 2560    ประกาศประมูลจ้างอาคารสำนักงานด้วยระบบอิเล๊กทรอนิกส์ 2292
  15 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. 7 โครงการ 2287
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2301
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 14/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2288
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 15/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2279
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 16/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2274
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2303
  15 ส.ค. 2560    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 19/2560 ลว. 15 สิงหาคม 2560 2294
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ตามประกาศ 15 สิงหคม 2560 2297
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2308
  15 ส.ค. 2560    ราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตามประกาศลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 2297


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]