องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และ 10 รอบที่ 2

    รายละเอียดข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รอบที่ 2  ตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2559   

    เอกสารประกอบ

โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 และ 10 รอบที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ