องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2559

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4 / 2559  
1. ประธาน นายสุระ  สิทธิศิริสาร นายก อบต.โนนสมบูรณ์  แจ้งให้ทราบ เรื่องการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค เพื่อหาทางป้องกัน
2. สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
3. เรื่องการขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนงาน ตามแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วง "จังหวัดสะอาด" 
และรายงานสถานการณ์ทางการเงิน ณ ปัจจุบัน

    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ครั้งที่ 4/2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ