องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการสานสายใยสู่ลูกรัก ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมคริสตจักรไทยศิลา หมู่ที่ 2 ต.โนนสมบูรณ์
ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีท่านสุระ สิทธิสิริสาร นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน นายประเทือง ภิรมย์ ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณ์สุขอำเภอบ้านแฮด นายวิชัย แก้วไทย ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์ จ่าเอกปกครอง สุดสะอาด ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฐกฤตชัย ตาเสาร์ กำนันตำบลโนนสมบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.มกรารัตน์ หนูหล้า นายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น และนางสาวรักษิตา แสงผา หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรในการให้ความรู้โดยการจัดทำโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในเขต 12 หมู่บ้านในตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 60 คน


    เอกสารประกอบ

โครงการสานสายใยสู่ลูกรัก ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ