วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถหน้าตักหลังขุด ทะเบียน ตง ๔๕๘๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๐๓๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีในโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลโนนสมบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชนและรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน(สงกรานต์2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง