องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นตำบลหนึ่ง ของกิ่งอำเภอบ้านแฮด ซึ่งได้แยกจากตำบลบ้านเป้า อ.บ้านไผ่ เดิมตำบลโนนสมบูรณ์ ขึ้นตรงต่ออำเภอ บ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2528 การปกครองได้แยกการปกครองออกจาก อำเภอบ้านไผ่ ได้มาตั้งกิ่ง อำเภอใหม่ ซึ่งชื่อว่า กิ่งอำเภอบ้านแฮด ตำบลโนนสมบูรณ์