องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันที่ 3 ตุลาคม 2565ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนม.10และ11


านนายกฯ ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายโยธา ส.อบต.สัญญา ลงพื้นที่สำรวจในทุกหมู่บ้านและ หมู่10,11 วันนี้ พร้อมแก้ปัญหาในบางจุดบางบ้าน ตามลำดับ

2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09