องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสุลภา_เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ✅ท่านนายกฯ ได้นำของใช้ส่วนตัว มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ที่ผ่านมา มีผ้าห่ม,หมอน,และของใช้จำเ


วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
✅ท่านนายกฯ ได้นำของใช้ส่วนตัว มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ที่ผ่านมา มีผ้าห่ม,หมอน,และของใช้จำเป็นให้กับบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหาย
2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09