องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 10


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 10  วันจันทร์  ที่  25  กันยายน  2566  โดยใช้งบประมาณกลางกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566 

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09