องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสมบูรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการฯ โครงการบริหารจัดการกองทุน  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  ดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2567  ขอความเห็นชอบโครงการ ปีงบประมาณ 2567  ในวันที่ 31  ตุลาคม   2566  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์   โครงการบริหารจัดการกองทุน  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 

2024-07-04
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-04
2024-04-04
2024-03-19
2023-11-14
2023-10-31
2023-10-30
2023-10-09