องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการตรวจโควิด-19 ประจำปี 2565 โดยใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)


2023-07-04
2022-10-04
2022-10-03
2022-10-03
2022-10-03
2022-08-19
2022-08-05
2022-05-31
2022-05-23
2022-05-09