องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : www.nonsomboon.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 2295
  24 เม.ย. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 2303
  29 ม.ค. 2561    ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสท่ี 1 2332
  3 ต.ค. 2560    ประกาศงบการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2299
  21 เม.ย. 2560    งบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560 2304
  7 ต.ค. 2559    รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 2314
  20 ต.ค. 2558    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 2296
  20 ต.ค. 2557    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 2298
  8 พ.ย. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 2312
  8 พ.ย. 2556    งบแสดงฐานะทางการเงิน 2556 2328