วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์หลังเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ (printer) หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง